آموزش ۵۰۰معلول در مراکز حرفه آموزی بهزیستی زنجان

 

 

 

 

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه طبق ماده ۷ تبصره ۴ قانون حمایت از حقوق معلولان همه هزینه‌های مربوط به دوره‌های آموزشی معلولان توسط بهزیستی پرداخت می‌شود گفت: سال گذشته نزدیک به ۵۰۰ معلول تحت پوشش بهزیستی از خدمات آموزشی مراکز روزانه توانبخشی و حرفه آموزی بهره مند شدند.
به گزارش “همدلی‌زنجان”؛ به نقل از روابط عمومی بهزیستی استان زنجان ، فرهاد میرزائی توانمند سازی را یکی از برجسته ترین استراتژی های بهزیستی معرفی نمودو افزود : اختصاص مسکن ، ایجاد اشتغال ، ازدواج و حرفه آموزی مددجویان در راستای توانمند سازی این قشر از جامعه است.
وی گفت: توانبخشی حرفه ای  مجموعه ای از خدمات است که به افراد دارای معلولیت های حسی- حرکتی، ذهنی، اختلالات طیف اتیسم و نیز روانی ، به منظوردستیابی به مهارتها و توانمندیهای لازم برای آماده سازی و دستیابی به اشتغال حمایتی، ارائه می شود .
این مقام مسئول با اشاره به فعالیت ۱۳مراکز روزانه توانبخشی خاطر نشان کرد: مراکز روزانه توانبخشی  با مجوز رسمی و تحت نظارت بهزیستی جهت ارائه خدمات آموزشی وتخصصی توانبخشی به گروههای هدف سازمان فعالیت می نماید ودر قبال ارائه خدمت به معلولین از بهزیستی یارانه دریافت می کند .
میرزائی تصریح نمود : این مراکز شامل مراکز آموزشی ،حرفه ای وکارگاههای حمایت شده جهت معلولین ،سالمندان وبیماران روانی مزمن هستند.
وی کشف و رشد توانمندی های مددجویان کم توان ذهنی ، جبران ناتوانایی ها و نقایص شناختی،حرکتی، اجتماعی مددجویان کم توان ذهنی ، آماده سازی مددجویان برای کسب استقلال نسبی در حرفه و فعالیت های اجتماعی مربوط به آن و فعال کردن خانواده های این افراد رادر بخش آموزش و توانبخشی فرزندان خوداز اهداف مهم بخش توانبخشی حرفه آموزی معرفی کرد.
وی گفت: در مراکز حرفه آموزی خدمات توانبخشی از جمله کاردرمانی ، گفتار درمانی ، موسیقی درمانی ، رفتار درمانی ، آموزش مهارتهای خودیاری ، مهارتهای روز مره زندگی و آموزش رفتار و برخوردهای مناسب اجتماعی به معلولان توسط کاردرمانگر آموزش های لازم داده می شود.
Print Friendly, PDF & Email