ارسال ١٠٠ اثر به نخستین همایش استانی بررسی چالش‌های فضای مجازی

 

 

مدیرهنرستان هنرهای زیبای زنجان و دبیر همایش استانی بررسی چالش های فضای مجازی گفت:  ٣٠ مقاله علمی و ٧٠ اثر هنری به نخستین همایش استانی بررسی چالش های فضای مجازی ارسال شده است.

به گزارش “همدلی‌زنجان”؛ رضا قاسم پور، : نخستین همایش استانی بررسی چالش های فضای مجازی با رویکرد فرهنگی، هنری و آموزشی ١٨ و ١٩ اردیبهشت امسال برگزار می شود. این همایش استانی در محورهای آموزشی و هنری ویژه اصحاب فرهنگ و هنر و همکاران آموزش و پرورش استان زنجان برگزار می شود.

وب  یادآور شد: بخش های مربوط به محور آموزشی این همایش شامل هنجارسازی مثبت از فضای مجازی، تولید و مدیریت محتوا، کلاس های الکترونیکی و آموزش مجازی اعتیاد اینترنتی، نقش گوشی های هوشمند در فرایند آموزش حقوق شهروندی در فضای مجازی، کسب و کار اینترنتی و تاثیر فضای مجازی بر آسیب های اجتماعی می باشد.

مدیر هنرستان هنرهای زیبای زنجان از ارسال ٣٠ مقاله علمی و ٧٠ اثر هنری به نخستین همایش استانی بررسی چالش های فضای مجازی خبر داد.

به گفته قاسم پور در کنار این همایش ورکشاب و نمایشگاه های مختلف با حضور صاحبنظران برگزار می شود.

دبیر همایش استانی چالش های فضای مجازی افزود: با توجه به ضرورت پرداخت و مواجهه علمی با پدیده های نوظهوری چون پیام رسان های داخلی و خارجی و تکنولوژی های نوین شبکه های اجتماعی و فضای مجازی از یک سو و در صف مقدم بودن آموزش و پرورش در مواجهه با این پدیده های لزوم برگزاری این همایش ها احساس می شود.

 

Print Friendly, PDF & Email