رئیس کمیسیون نظارت و پیگری شورای اسلامی شهر زنجان؛

 

تحقیق و تفحص در خصوص تیم دسته دوم شهرداری زنجان آغاز شد

۸ عضو شورا خواستار تحقیق و تفحص شدند

 

 

 

 

رئیس کمیسیون نظارت و پیگری شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه طرح تحقیق و تفحص با درخواست برخی از اعضای شورای اسلامی شهر زنجان در خصوص تیم دسته دوم شهرداری زنجان آغاز شده است، گفت: هشت عضو شورای اسلامی شهر زنجان خواستار این موضوع شده و درخواست آن را مطرح کردند.

اسماعیل دویران در گفت‌و‌گو با “همدلی‌زنجان”؛ با بیان اینکه قانون تحقیق و تفحص شهرداری زنجان مطابق با ماده ۷۱ قانون مکرر شوراها تدوین شده است، اظهار کرد: مطابق درخواست اعضای شورای اسلامی شهر زنجان تحقیق و تفحص از پروژه سبزه میدان و تیم دسته دوم شهرداری درخواست شده و به کمیسیون نظارت و پیگیری واصل شده که مراحل اجرایی آن سپری می شود.

وی با بیان اینکه اعضای شورای اسلامی شهر زنجان برای این دو موضوع نیاز به تحقیق دانسته اند، افزود: گزارشی در خصوص تیم فوتبال دسته دوم شهرداری زنجان آماده شده و به صحن علنی شورای اسلامی شهر زنجان ارائه خواهد شد و در خصوص قانع شدن و یا نشدن اعضا رای گیری می شود.

رئیس کمیسیون نظارت و پیگری شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به اینکه اگر در جلسه علنی پیش‌رو اعضای شورای اسلامی شهر زنجان در خصوص گزارش تهیه شده قانع نشوند تحقیق و تفحص در این خصوص آغاز می شود، یادآور شد: آنچه که مشخص است اعضای شورا و نفراتی که خواستار تحقیق شده اند از گزارش تدوین شده قانع نشوند که ریاست کمیسیون نظارت و پیگیری نیز قانع نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر اعضا قانع نشوند چه رویکردی پیگیری می شود، خاطرنشان کرد: در صورت قانع نشدن اعضاء موضوع به کمیته تحقیق و تفحص که توسط کمیسیون پیگیری و نظارت تشکل می شود، ارجاع می شود و سپس این کمیته در سه ماه تمام مسائل تخلفاتی احتمالی را باید مشخص و بررسی کند.

دویران با بیان اینکه تمام مسائل باید مستند بررسی و ارائه شوند، افزود: این کمیته سه ماه فرصت دارد گزارش مستند خود را آماده کند و بعد از مدت تعیین شده این گزارش باید به کمیسیون نظارت و پیگیری ارسال و این کمیسیون نیز گزارش را به صحن علنی شورا ارجاع خواهد داد؛ سپس رای گیری در خصوص نیاز ارسال این گزارش به مراجع قضایی رای گیری می شود.

Print Friendly, PDF & Email