مدیر کل دفتر فنی،حمل و نقل و ترافیک استانداری زنجان خبرداد؛

تقلیل دوره معاینه فنی خودرو‌ها به چهار سال

 

 مدیر کل دفتر فنی،حمل و نقل و ترافیک استانداری زنجان با اعلام خبر تقلیل دوره معاینه فنی خودروها، گفت: براساس تبصره یک  ماده ۶ قانون هوای پاک  مصوب سال ۹۶ مجلس شورای اسلامی از ابتدای امسال دوره معاینه فنی از پنج سال به چهار سال کاهش می یابد.
به گزارش “همدلی‌زنجان”؛ اسرافیل نیازی با بیان این مطلب، اظهار کرد: خودروهای شخصی  و دولتی نولید داخل مدل ۹۲و قبل از آن ،خودروهای شخصی وارداتی  مدل ۲۰۱۳ و پیشتر و خودروهای عمومی و تاکسی مدل ۹۵ و قبل از آن مشمول معاینه می باشند.
وی با بیان اینکه در هفت شهر از ۲۱ شهر تابعه استان مرکز معاینه فنی خودرو دایر است ابراز کرد: ۱۲ خط و ۱۱ مرکز در این هفت شهر آماده ارایه خدمت هستند.
 مدیر کل دفتر فنی،حمل و نقل و ترافیک استانداری زنجان خاطر نشان کرد: در شهرستان زنجان پنج مرکز  و در هر یک از شهرهای ابهر،خرمدره،قیدار،آببر،سلطانیه و هیدج نیز یک مرکز دایر است.
به گفته نیازی، از ۵۲۶ مرکز معاینه  فنی در سطح کشور ۱۱مرکز معاینه فنی معدل ۱/۲ درصد را زنجان به خود اختصاص داده است.
وی یادآور شد: میانگین فاصله مراکز معاینه فنی  استان از مرکز استان ۶۲ کیلومتر  و میانگین فاصله شهرهای فاقد معاینه فنی  از نردکترین مرکز در استان ۵/۴۲ کیلومتر می باشد.
نیازی گفت: تا کنون چهار آزمایشگاه  همکار اداره استاندارد در زمینه تست هیدرواستاتیک  موفق به اخذ گواهینامه از اداره استاندارد شده اند و  سه مرکز نیز درحال دریافت مجوز هستند.
Print Friendly, PDF & Email