حضور سفیر برزیل در زنجان

سفیر برزیل در سفر یک روزه به زنجان با استاندار و مدیران استان زنجان دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش همدلی‌زنجان؛  لودمار گونسالوس دآگیارنتو، سفیر برزیل به دعوت استاندار زنجان و هماهنگی اتاق بازرگانی زنجان به زنجان سفر کرد.

خبر بعدی
صندلی های کهنه؛ سهم مردم زنجان!
خبر قبل
انجام تعاملات اقتصادی اتاق مشترک ایران و برزیل با زنجان جدی است
فهرست