شهردار زنجان:

 

سرانه فضای سبز زنجان بیش از ۱۴ درصد است

 

 

 

 

شهردار زنجان به وضعیت سرانه فضای سبز شهر زنجان و کشور پرداخت و گفت: سرانه فضای سبز شهر زنجان ۱۴٫۲۹ درصد برآورد شده است.

به گزارش “همدلی‌زنجان”؛ مسیح اله معصومی در مراسم روز درختکاری، با بیان اینکه وضعیت سرانه فضای سبز زنجان مطلوب است، اظهار کرد: سرانه فضای سبز در کشور بین هفت تا ۱۲ درصد بوده که با ملاک قرار دادن عدد ۱۲ وضعیت سرانه فضای سبز زنجان دو متر بیش از میانگین کشور است.

وی روز درختکاری را بهانه‌ای برای مشارکت اجتماعی مردم در ایجاد و نیز حفظ و نگهداری از فضای سبز توصیف کرد و افزود: قطعاً دخالت دادن شهروندان در امور اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی و هرآنچه مرتبط با آنهاست نتیجه بهتری را در دستیابی به اهداف موجب می شود.

شهردار زنجان با بیان اینکه بی‌توجهی به نقش شهروندان به عنوان استفاده‌کنندگان خدمات شهر، هرگونه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری درجهت دستیابی به اهداف را با مشکل مواجه خواهد کرد، یادآور شد: لزوم حفظ ارتباط مردم با محیط زیست ضروری بوده و بی‌توجهی به این مسئله ضمن خسارت به محیط زیست اقتصاد شهر را نیز با چالش مواجه خواهد ساخت.

 

 

Print Friendly, PDF & Email