سفر برخی از اعضای شورای اسلامی شهر زنجان به کیش!

 

 

 

طی روزهای گذشته شنیده شد برخی از اعضای شورای اسلامی شهر زنجان به کیش سفر کرده اند.

به گزارش همدلی‌زنجان؛ طی روزهای گذشته جنب و جوشی در ساختمان پارلمان شهری زنجان به صورت مناسب قابل لمس نبود که شنیده شد برخی از اعضای شورای اسلامی شهر زنجان در سفر کیش بوده اند!

معمولا این سفرها همواره دارای حواشی بوده که البته با عناوین و دلایل محتلفی ارائه می شود  که برای این سفر نیز برخی شرکت در همایش و برخی صرفا سفر تفریحی را عنوان کردند که البته دلیل اصلی آن مشخص نبوده است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر زنجان نیز در خصوص اهداف این سفر اظهار بی اطلاعی کرد و تنها در خصوص سفر خود به شهر مشهد برای حضور در همایش کلانشهرهاوسرمایه گذاری خارجی  توضیحاتی ارائه کرد. این همایش با محوریت بررسی فرصت ها و چالش های این حوزه  با همکاری شهرداری مشهد و سازمان سرمایه گذاری کشور برگزار شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان به صورت غیررسمی دلیل سفر برخی از اعضای شورای اسلامی شهر زنجان را حمایت از برقراری این پرواز برشمرد، به گونه ای که به دلیل تلاش مسئولان برای برقراری این خط پروازی درخواست شده بود که افراد دارای توانایی مالی از آن حمایت کنند که این سفر با هزینه شخصی صورت گرفته است.

فارغ از هر قضاوت ابتدایی، امید است، سفرهای نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر زنجان با اهداف کمک به جذب سرمایه گذاری و برطرف کردن مشکلات شهر زنجان و همچنین تسریع و شتاب بخشی به اهداف توسعه شهر باشد.

به گفته سجاد خدایی، سخنگوی شورای اسلامی شهر زنجان همایش کلانشهرهاوسرمایه گذاری خارجی  در مشهد دارای بیانیه  ۱۱ ماده ای بوده و به تصویب و به امضای نمایندگان و حاضرین در این نشست تخصصی رسیده است.

Print Friendly, PDF & Email