رئیس شورای اسلامی شهر زنجان؛

شهرداری زنجان قبل از تعریف ضابطه حق واگذاری امور را به بخش خصوصی ندارد

 

 

 

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان گفت: شهرداری زنجان قبل از تعریف ضابطه حق واگذاری امور را به بخش خصوصی ندارد

به گزارش همدلی زنجان؛ احمد نصیری با بیان این مطلب، اظهار کرد: پس از بررسی دقیق ضوابط و تعیین شرایط برای امنیت شغلی کارگران واگذاری انجام خواهد شد و به شهردار نیز تأکید کرده‌ایم که قبل از تعریف ضابطه حق واگذاری امور را به بخش خصوصی ندارد.

وی در خصوص پروژه سبزه میدان نیز، یادآور شد:سبزه‌میدان یکی از اولویت‌دارترین طرح‌های شورای شهر و شهرداری است و پس از آغازفرآیند ساخت از همان روز نخست تابلوی روزشمار به این پروژه نیز همچون سایر پروژه‌ها نصب خواهد شد تا مردم در جریان روند ساخت آن قرار بگیرند.

 

 

Print Friendly, PDF & Email