سخنگوی شورای اسلامی شهر زنجان:

 

شهرداری زنجان ناگزیر به برون‌سپاری برخی از خدمات است

 

 

سخنگوی شورای شهر زنجان با اشاره به اینکه برون‌سپاری بخشی ازامور باعث ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده خواهد شد، گفت: شهرداری ناگزیر به برون‌سپاری برخی از خدمات است.

سجاد خدایی در گفت و گو با همدلی زنجان، با بیان این مطب، اظهار کرد: البته باید نگرانی کارگران را درک کرد و به همین خاطر است که شهرداری را موظف کرده‌ایم ضوابط را ارائه دهد که شورا براسس آن ضوابط اقدام به تصمیم‌گیری کند؛ چراکه معتقدیم نیروهای فعلی باید در کار خود بعد از برون‌سپاری نیز باقی بمانند و این از شروط ماست.

وی با تاکید بر اینکه بدنه شهرداری زنجان بسیار بزرگ بوده و باعث کند شدن ارائه خدمات شده است، گفت: با بررسی سوابق برون‌سپاری در سایر ادارات و شهرداری‌ها شاهد نتایج بسیار خوبی می‌شویم که باید از این توان نیز ما در شهرداری زنجان بهره مند شویم. هرچند نظارت بر عملکرد بخش خصوصی نیز باید مستمر باشد تا تخلفی نیز صورت نگیرد.

این عضو شورای شهر زنجان با تاکید بر اینکه مسیر درست کار برون‌سپاری بخشی از امور شهرداری به بخش‌خصوصی است، افزود: نباید از این مسیر عدول کنیم؛ چراکه دیگر شهرداری زنجان توان جذب نیروی جدید را نداشته و بدنه بسیار سنگینی دارد که باید فکری برای حل این مشکل کرد.

 

Print Friendly, PDF & Email