با صدور حکمی از سوی استاندار زنجان؛

شهردار ماهنشان منصوب شد

 

 

 

با حکمی از سوی اسداله درویش امیری استاندار زنجان، حسن ملکی به سمت شهردار ماهنشان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری زنجان؛ اسداله درویش امیری با صدور حکمی، حسن ملکی را به سمت شهردار ماهنشان منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است؛
با توجه به پیشنهاد شورای اسلامی شهر ماهنشان و نظر به تعهد و شایستگی، به موجب این حکم جنابعالی را به سمت شهردار ماهنشان منصوب می نمایم.
لازم است با مراقبت در انضباط مالی، مطالعه و بهره گیری از همه ظرفیت ها، کوشش در ایجاد محیط سالم، تلاش در جهت توسعه و عمران شهری، با استعانت از پروردگار یکتا نیل به اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی و منویات و مطالبات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت تدبیر و امید محقق گردد.

Print Friendly, PDF & Email