کاشت نگین در چشم؛

شکاف بین رفاه اقتصادی و فقر فرهنگی

 

 

 

✍️ سید‌محسن امامی ‌فر

 

یکی از روزنامه‌های کشور را بررسی می کردم که با گزارش عجیبی مواجه شدم. در گزارش آمده بود ️کاشت نگین در چشم، چند سالی می ‌شود به مجموعه لاکچری‌های بچه پولدارها افزوده شده است.

به گفته پزشکان هیچ کجای دنیا چنین عملی به لحاظ علمی مورد ‌تأیید نیست اما در ایران انجام می شود.  عملی که حتا در امریکا انجام نمی ‌شود در ایران صورت می گیرد و بسیار گران است.

دیگر نمی توان ادعا کرد این گونه مسائل از مصادیق تهاجم فرهنگی است.  خیر؛ این شرایطِ حاکم بر جامعه خودمان است که فرهنگ را در سراشیبی سقوط قرار می دهد.  شرایطی که البته ساخته و پرداخته آحاد همین جامعه است.

یک شبه پولدار شدن نوکیسه گان بی ریشه، صرفن فساد اقتصادی را نشان نمی دهد، که فساد اجتماعی نیز به دنبال خواهد داشت.  با رانت جویی در بستر فساد اقتصادی یک شبه پولدار می شوند اما فرهنگ یک شبه تزریق نخواهد شد. در واقع مرفه اقتصادی و فقیر فرهنگی هستند.

زندگی لاکچری دارند، اما حقوق شهروندی نمی دانند. لباس مارک می پوشند اما رکیک ترین الفاظ بر زبان شان جاری است.  ماشین های لوکس سوار می شوند اما نه تنها قوانین رانندگی نمی دانند که آشغال خود را به بیرون پرتاب می کنند.

در فضای مجازی پست های روشنفکری! می گذارند اما نهایت تفکرشان این است با چه لباسی در کدام مهمانی چگونه عکس بگیرند که بیشتر لایک بخورد.  مدرنیزاسیون را به اشتباه، “مصرف زدگی” و “تجمل گرایی” تعریف می کنند و این ناهنجار اجتماعی را به کمک فقر فکری و اندیشه ای نسل جدید به ارزش کاذب اجتماعی تبدیل می نمایند.

شکاف بین رفاه اقتصادی و فقر فرهنگی تراژدی دردناکی است که رفته رفته همه جامعه را غرق فساد می نماید.

 

Print Friendly, PDF & Email