عکس: کوی فاطمیه زنجان در غربت!

شهر زنجان مناطقی دارد که بوی غربت می دهند. چهره رنگ پریده ای دارند و در آن از مظاهر ابتدایی شهرسازی خبری نیست.

به گزارش همدلی‌زنجان؛ در بین تمامی این مناطق از بیسیم، کوی وحدت(خان دره)، کوی فلسطین و… کوی فاطمیه در ابتدای شهر زنجان از مسیر تبریز خودنمایی می کند که همواره در فراموشی مدیران شهری و استانی بوده است.

کوی فاطمیه را در قاب تصویر همدلی‌ زنجان ببینید.

خبر بعدی
بهزیستی نهمین پایگاه غربالگری شنوایی نوزادان زنجانی را افتتاح کرد
خبر قبل
دستگیری عامل برداشت غیر مجاز از حساب بانکی در زنجان
فهرست