سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان:

 مجوز سه نشریه جدید در استان زنجان صادر شد

 

 

 

 

 

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از صدور مجوز یک هفته‌نامه، یک دوهفته‌نامه و یک ماهنامه استانی خبر داد.

به گزارش “همدلی‌زنجان” به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، ناصر مقدم با اشاره به آخرین جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات اعلام کرد: طبق نظر اعضای این هیئت، با انتشار هفته‌نامه استانی “عصر ماهنشان” به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی محمد رحیم ساریجلو راد موافقت شد.

 وی ادامه داد: در این جلسه همچنین به دوهفته‌نامه استانی “ماندگار زنجان” به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی سودابه باقری مجوز انتشار داده شد.

این مقام مسئول همچنین خبر از صدور مجوز ماهنامه استانی “شهر قشنگ” به مدیرمسئولی و صاحب امتیازی نوید ورقائی داده و تاکید کرد: یکی از افتخارات دولت تدبیر و امید، کاهش صف انتظار برای صدور مجوز نشریات و پایگاه خبری است و به درخواست‌ها در کمترین زمان پاسخ داده می‌شود.

به گفته مقدم، دی‌ماه گذشته نیز دوفصلنامه سراسری” چاغداش ادبیات ” به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی رحمت خداکرمی و دوفصلنامه سراسری ” پژوهش‌های معماری و محیط ” به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی مریم کلامی در استان زنجان مجوز انتشار گرفت.

در استان زنجان ۵٧ نشریه و پایگاه خبری فعالیت دارند.

Print Friendly, PDF & Email