نخستین سمپوزیوم کشوری مطالعات میان‌ رشته‌ای در علوم پزشکی برگزار می‌شود

نشست خبری رییس  دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان با محوریت نخستین سمپوزیوم کشوری مطالعات میان‌ رشته‌ای در علوم پزشکی برگزار شد.
به گزارش همدلی‌‌زنجان” در این نشست خبری پرویز قزلباش، رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان از برگزاری نخستین سمپوزیوم کشوری مطالعات میان‌ رشته‌ای در علوم پزشکی طی ۱۶ و ۱۷بهمن‌ماه سال‌جاری خبر داد و گفت: سمپوزیوم کشوری مطالعات میان‌ رشته‌ای در علوم پزشکی در تهران برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه  یکی از کارهای بسیار خوبی است که در سال‌های آینده ثمرات آن را خواهیم دید، افزود: برای هر دانشگاهی ماموریت ویژه تعیین شده و دانشگاه های علوم پزشکی با توجه به ماموریت گرائی باید در یک زمینه سرآمدی خود را اثبات بکنند و حرف های جدیدی را مبتنی بر توانمندی خود درمنطقه، کشور و دنیا بزنند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان یادآور شد: برای همه دانشگاه های علوم پزشکی کشور ماموریت های ویژه ای تعریف شده است. در کلان منطقه ۶ آمایشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ماموریت ویژه برای مطالعات دانش های  میان رشته ای در علوم پزشکیرا برعهده خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این مأموریت کشوری است، یعنی دانشگاه علوم پزشکی زنجان برنامه‌های طراحی می‌کند که برای کل کشور این برنامه ها قابلیت اجرا  دارند، خاطرنشان کرد: این  یک ظرفیت برای دانشگاه علوم پزشکی زنجان به عنوان طراح و پیش برنده ایجاد می کند و اینکه دانشگاه در کل کشور می تواند حرفی بزند و حرف‌های جدی داشته باشد.

قزلباش با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته توجه جدی به این دانش ها شده است و  دانشگاه های بزرگ و معتبر به این مسئله پرداختند، گفت: به ویژه در ایران  این امر بی سابقه نیست و کار شده ولی توجه جدی به آن نشده و این مسئولیت سنگینی را بر عهده دانشگاه گذاشته شده است.

وی افزود:  دانش میان رشته ای و مطالعاتی که نیاز آن است اتفاقی است که در دنیا می‌افتد و ظرفیت های زیادی را بویژه برای علوم پزشکی فراهم می‌کند؛ مانند:نانو فناوری‌ها که در زمینه‌های مختلف یک دانش میان رشته ای هستندو عرصه وسیعی از علم را ایجاد میکنند و یا بایو تکنولوژی و بیوتکنولوژی تاثیری از تکنولوژی و دانش های هستند که کشورهای پیشرفته به این سمت پیش رفتند.

رئیس سمپوزیوم در ادامه تاکید کرد:  محور اصلی در برگزاری این سمپوزیوم ؛ مدلی که کشور و دانشگاه و وزارت بهداشت برای گسترش دانش های میان رشته ای در آینده باید در پیش بگیرند چه مدلی  است که بر اساس تجربیات دانشمندان در دانشگاههای مختلف داشتند  مدل ها را بررسی و یک مدل را برای گسترش دانش های میان رشته ای انتخاب کنیم و تعریف بکنیم.

مقام ارشد دانشگاه باشاره به ظرفیت هایی که این سمپوزیوم  برای استان و کشور خواهد داشت افزود:  یکی از اهدافی که این سمپوزیوم  دارد بتواند ازتمام ظرفیت  دانشمندانی که  در این حیطه در داخل کشور  هستند استفاده کند و آنها را جمع کند و ارتباط سازمان یافته ایجاد کند و در راستای برنامه دانشگاه و کشور از ظرفیت و توان و نقطه نظرات، محصولات، کارها و مطالعات آنها استفاده کند و  اینکه کار هایی که اتفاق افتاده امکان عرضه پیدا خواهد کرد  و نقادی خواهند شد.

وی افزود: برای استمرار این کار در زنجان کار گروهی تشکیل شده که وظیفه آن ساماندهی مطالعات میان رشته ای  و برگزاری سمپوزیوم است و همچنین برای استمرار کار در قالب مرکز کشوری مطالعات میان رشته ای در دانشگاه علوم پزشکی زنجان تاسیس خواهد شد تا سمپوزیوم فعالیت خود را شروع کند.

قزلباش باشاره به زمان و مکان بر گزاری این سمپوزیوم نیز گفت: این سمپوزیوم ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه در مرکز همایش‌های کتابخانه ملی ایران در تهران برگزار می شود تا  پژوهشگران و دانشمندان کشور دسترسی آسانتری به سمپوزیوم داشته باشد.

 

نسل سوم دانشگاه ها کارآفرین هستند

مهدی قائمی معاون آموزشی دانشگاه و مسئول کمیته راهبردی دانشگاه در این نشست  با تاکید بر ابلاغ دستور العمل های طرح تحول آموزش پزشکی ازسال ۹۴، افزود:  این برنامه ۱۱ بسته دارد که تعدادی از بسته ها کارهای روتین دانشگاه است و تلای می شود با رویکردی نوآورانه و توسعه‌ای به آن نگریسته شده و طوری طراحی شده این کارها ارتقا داده شود.

قائمی بسته دیگر طرح تحول آموزش را  آینده‌نگاری و مرجعیت نام برد که  جزئی از دانشگاه نسل سوم هستند و  افزود: نسل سوم دانشگاه ها کارآفرین و علاوه بر تولید علم؛ تولیدثروت هم دارند و   دانشگاه نسل سوم و چهارم باید برنامه های اقتصاد مقاومتی را هم پیش ببرند.

وی بسته  ایجاد زبان بین‌المللی و بین المللی سازی را از بسته دیگر طرح تحول اموزش نام برد و افزود: تبادل استاد و دانشجو در این مسیر می باشد و دانشگاه علوم پزشکی زنجان امسال ۳۴ نفر دانشجوی خارجی جذب کرده و  قدم های  ابتدایی را به منظور ارتقای دانشگاه در سطح بین‌المللی بر داشته است.

معاون آموزشی دانشگاه مولفه دیگر نسل  سوم و چهارم  دانشگاهها را ایجاد رشته ها و دانشهای بین رشته ای دانست و گفت: باید توجه داشته باشیم که علم و دانش  در دنیا به این مسیر پیش می روند.
وی فلسفه پیدایش رشته های بین رشته علوم جدید را  موضوعات جدید در جامعه پیش می‌آید که رشته‌های سنتی تاثیرگذارند.

 

رشته های موجود سنتی تکاپوی دانش علوم پزشکی در ایران را نمی‌دهد

مهرداد حمیدی، دبیر اجرائی سمپوزیوم نیز در سخنانی گفت: جامعه سلامت جهانی به جایی رسیده که رشته های موجود سنتی تکاپوی دانشگاه علوم پزشکی در ایران را نمی‌دهد و  بسیاری از عرصه هاهستند که امروز دنیا متوجه آن شده مثل:  جامعه شناسی سلامت و سیاستگذاری سلامت و اخلاق پزشکی  که وارد علوم پزشکی شده اند در واقع یک دگردیسی در پزشکی ایجاد شده است.

وی افزود: با توجه به سابقه دانشگاه به عنوان قطب نانوفناوری این مأموریت از طرف وزارت بهداشت به دانشگاه ابلاغ شده و  هدف آن ارائه الگوی مدون و همه جانبه برای توسعه میان رشته‌ای در دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

حمیدی همچنین  رصد و پایش پیشرفت دانش های میان رشته ای را از آغاز تاکنون از هدف دیگر در برگزاری سمپوزیوم نام برد و افزود: کار هایی در این زمینه صورت گرفته ولی روش مند و سیستم مدار نبوده  یکی از رسالت‌های دانشگاه این است که باید ببینیم چه کاری انجام شده و نقاط ضعف و قوت وضعیت آن را بسنجیم و اینکه از امروز به بعد چه کار باید کرد؟

دبیر اجرائی سمپوزیوم افزود: باید  مدل توسعه گرا و همه جانبه و جامعه نگر برای توسعه رشته‌های میان رشته ای برای کشور و نسلها و فرزندان و آینده به یادگار بگذاریم  و سندی ارائه دهیم با توجه به زیست بوم ایران تا برای آیندگان ریل گذاری درستی ایجاد شود.

وی بابیان اینکه در ایران مدل ملی در این زمینه نداریم افزود: مفهوم دانشگاه تاکنون وارداتی بوده مدل ملی نداشته ایم و این بحث بسیار جدی است  که باید در کشور به آن توجه شود و به  عنوان نیاز شناسایی شود و در راستای توسعه متوازن و پایدار آموزش و پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان مجری عمل کنیم.

دبیر اجرائی سمپوزیوم افزود: این سمپوزیوم با  هماهنگی وزارت بهداشت و وزارت آموزش عالی و تعدادی  از ار گانهای و سازمانها مرتبط  برگزار خواهد شد و سعی داریم همه توان کشور را به کار بگیریم  تا با  هدف شناسایی استعدادها در سراسر کشور و به کارگیری آن ها  پیش برویم.

وی افزود:  این سمپوزیوم آغاز راه است  و در واقع فراخوان کشوری است تا دست در  دست هم بدهیم تا در آینده نزدیک در گستره بین المللی نیز توسعه یابد و در قالب انستیتو از  اندیشمندان سراسر جهان و تجارب آنها را به کار بگیریم.

حمیدی از  اهداف مهم سمپوزیوم را بررسی و جمع آوری و پایش موفق جهانی دانست تا حضور اساتید صاحبنظر استفاده شود.

این مسئول در ادامه جمع آوری و  استفاده از تجارب موفق و حتی ناموفق  را در جهت  نگاه واقع بینانه تر  بیان کرد و گفت: ارائه یک الگوی همه جانبه برای توسعه میان رشته‌ای که یک هدف مهم است تا یک الگوی روزآمد ملی بسازیم و برای کل  کشور ارائه دهیم و بتوانیم به یک حوزه‌های میان‌رشته‌ای دست یابیم.

گزارش خطا / تخلف

نوع تخلف یا مشکل را مشخص کنید *
Select an option
توضیحات *
Fill out this field

تبلیغ در همدلی
خبر بعدی
تردد در برخی محورهای مواصلاتی استان با زنجیر چرخ
خبر قبلی
مردم با نمایندگان مجلس دهم تسویه حساب خواهند کرد
مطالب مرتبط

ـ دیدگاه های ارسال شده، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
ـ پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
ـ پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
آخرین اخبار
پربحث ترین اخبار
یادداشت
فهرست