عضو شورای اسلامی شهر زنجان؛

پادگان ارتش در شهر زنجان باید منتقل شود

از تاخیرات انتقال پادگان گلایه داریم!

 

 

 

 

عضو شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه موضوع انتقال پادگان ارتش در شمال شهر زنجان مربوط به سفر مقام معظم رهبری به استان است، گفت: در آن شرایط زمانی مقرر شد پادگان به بیرون از شهر منتقل شود که متاسفانه تاکنون این موضوع محقق نشده است.

عباس راشاد در گفت‌و‌گو با همدلی‌زنجان؛ با بیان اینکه در شورای چهارم و پنجم پیگیری های زیادی برای ممیزی املاک در شهر زنجان، تعیین تکلیف زمین های خالی و موضوع انتقال پادگان انجام شده است، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در شهر زنجان تعیین تکلیف زمین های خالی در داخل شهر بود و همچنین در این راستا موضوع انتقال پادگان به بیرون شهر مطرح بوده که تاخیرات زیادی در این راستا انجام شده است.

وی با بیان اینکه از این تاخیر در انتقال گلایه داریم، افزود: زمین مورد نیاز برای انتقال پادگان نیز در سال های گذشته مشخص و واگذار شده و امیدواریم این موضوع تسریع شود.

رئیس کمیسیون عمران و محیط زیست شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه در طرح ممیزی املاک مشکلات مردم مورد تاکید قرار گرفته است، یادآور شد: این طرح به عنوان یک گنج پنهان برای شهرداری محسوب می شود و یک تهدید برای برخی سودجویان که با عملیاتی شدن آن نتایج بسیار خوبی برای توسعه شهر خواهد داشت.

وی به یکی از مشکلات مهم مردم شهر در خصوص اجرای طرح تفصیلی و برخی عقب نشینی ها در خصوص مداخله در بافت های قدیمی اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم پیگیری شده تثبیت معابر شهری بوده که به غیر از معابری که می توان بازگشایی انجام داد، مابقی معابر با طرح در کمیسیون ماده۵ و اخذ موافقت بدون نیاز به دخالت مورد بهره برداری مالک قرار گیرد.

راشاد به عملکرد شورای چهارم در اتمام پروژه های عمرانی اشاره کرد و یادآور شد: در مدیریت گذشته عمده پروژه های تعریف شده عمرانی به اتمام رسیده و میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه ها نیز بین ۵۵ تا ۶۰ درصد بوده است که به شهردار وقت برای بهره برداری کامل پروژه های نیمه تمام تاکیدات زیادی صورت گرفته است.

رئیس کمیسیون عمران و محیط زیست شورای اسلامی شهر زنجان به وضعیت پل سیدالهشدا اشاره و خاطرنشان کرد: دلیل عمده تاخیر در بهره برداری این پروژه مسائل مالی بوده و تعدیل هایی که پیمانکار خواستار اعمال آن بود و هم اکنون مشکلات عمده این پروژه مرتفع شده و به زودی شاهد افتتاح آن خواهیم بود.

Print Friendly, PDF & Email