رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان زنجان؛

کارگران ساختمانی نیازمند توجه جدی رفاهی و معشیتی هستند

 

 

 

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان زنجان با بیان اینکه کارگران ساختمانی از اقشار رنج کشیده و پرتلاش عرصه اقتصادی کشور هستند، گفت: کارگران ساختمانی نیازمند توجه جدی رفاهی و معشیتی هستند.

به گزارش “همدلی‌زنجان”؛ رزاق محمدی در دیدار با مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان به مناسب روز کارگر، با بیان اینکه در حوزه بیمه تامین اجتماعی اقدامات زیادی برای کارگران زنجانی انجام شده است، اظهار کرد: با تمامی محدودیت‌های که وجود داشت، همگرایی انجمن و اداره کل تامین اجتماعی برای کاهش مشکلات و تسریع اقدامات بیمه ای کارگران موثر بوده است.

وی با بیان اینکه برای پایش بیمه شدگان تامین اجتماعی کارگران اقدامات زیادی انجام شده است، افزود: برای اینکه ضریب کیفی و اطمینان اقدامات بالا رود و حقی از فردی ضایع نشود، داوران مورد رضایت دو طرف پیش بینی شده که قضاوت لازم را انجام دهند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان زنجان پوشش بیمه ای بیش از ۲۰ هزار کارگر ساختمانی را اقدامی مهم برشمرد و تاکید کرد: تحقق این میزان پوشش بیمه‌ای بیانگر اقداما موثر مسئولان استانی است.

وی کارگر را یکی از مولفه‌های مهم توسعه اقتصادی جوامع برشمرد و یادآور شد: کارگران ساختمانی در معرض خطرات احتمالی زیادی قرار دارند و پوشش بیمه ای آن ها از اقدامات مهم در کشور بوده است.

Print Friendly, PDF & Email