1. اخبار استان
  2. گروکشی مالی شرکت نصر اصفهان از پل سیدالشهداء !

کد خبر: 1539

گروکشی مالی شرکت نصر اصفهان از پل سیدالشهداء !

 

گروکشی مالی شرکت نصر اصفهان از پل سیدالشهداء !

معاون شهردار: تضمین و اعتباری به شرکت پیمانکار نداریم

 

 

 

پل سیدالشهداء غصه پرقصه شهر زنجان در ساخت تقاطع غیرهمسطح محسوب می‌شود که به نظر می‌رسد این قصه پر غصه نقطه پایان ندارد!

 

 

به گزارش همدلی‌زنجان؛ قرار بود این پل در سال گذشته به اتمام برسد؛ به هر دلیل و توجیه این زمان به سال ۹۶ موکول شد و بعد از نزدیک شدن به نیمه سال هنوز تحرک جدی در کابل‌کشی و اتمام مراحل پایانی عملیات اجرایی این پروژه ذخمی شهر زنجان دیده نمی‌شود و این شرایط موجب افزایش دامنه اعتراضات شهروندان به وضعیت موجود شده است.

شرکت نصر اصفهان وقتی زیرگذر این تقاطع را اجرا می‌کرد دچار برخی اشتباهات محاسباتی و تحمیل هزینه به پروژه شد که به هر دلیل بر آن سرپوش گذاشته شد و پیگیری آن نیز برای مردم شفاف‌سازی نشد تا اینکه ساخت سطح سوم آن بار دیگر به این شرکت واگذار شد تا بعد از صرف زمانی طولانی شهر زنجان بلاتکلیف امروز و فردای این شرکت غیربومی باشد.

به نظر می‌رسد مسئولان این شرکت به خوبی حساسیت مردم و رسانه‌های زنجان را درک کرده و برای اعمال فشار به مسئولان مدیریت شهری جهت دریافت مبالغ نقدی کارکرد صورتوضعیت های خود از این اهرم مهم به خوبی تا به امروز بهره بردند؛ که تاخیر این پروژه به هر نحو تنها متوجه مدیران شهرداری باشد اما فردی در خصوص توان ضعیف و رویکرد یک بام و دوهوای این شرکت برای اتمام کار سخنی نگوید!

در طی روزهای گذشته مسئولان شهرداری عنوان کردند یک میلیارد تومان از مطالبات پیمانکار پرداخت شده اما تحرکی توسط این پیمانکار جهت نصب کابل‌ها و ادامه عملیات اجرایی دیده نمی‌شود؛ این شرایط موجب شد کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر زنجان طی جلسه‌ای مهم از مدیران شهرداری و مسئولان و مدیران اجرایی شرکت نصر اصفهان برای ارائه توضیحات دعوت کرده و بررسی وضعیت فعلی را در دستور کار قرار دهد.

جلسه کمیسیون عمران و محیط زیست شورای اسلامی شهر زنجان ولتاژ صدا و اعتراض بی‌سابقه‌ای نسبت به نماینده شرکت نصر اصفهان داشت و حتی این شرکت تهدید شد اگر تعهدات خود را به خوبی انجام ندهد و شهر را معطل رویکرد فعلی خود قرار دهد، طی نامه‌ای به وزارت کشور حضور این شرکت در مناقصات کشوری و انجام پروژه‌های مهم ممنوع خواهد شد.

این جلسه در حدی تشنج داشت که رزاق محمدی، رئیس کمیسوین عمران و محمدرضا محمدی دیگر عضو این کمیسیون سخنان تندی به نماینده شرکت مجری روا کردند و مقرر شد طی چند روز آتی جهت تعیین تکلیف وضعیت موجود جلسه دیگری برگزار و نسبت به اتخاذ مصوبات لازم اقدام شود.

 

 

متعهد به پیگیری پروژه‌های مهم شهر زنجان هستیم

در این جلسه رزاق محمدی، رئیس کمیسیون عمران و محیط زیست شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه متعهد به پیگیری پروژه های مهم شهر زنجان هستیم، اظهار کرد: ابعاد مختلف موضوع در خصوص روند اجرای پروژه باید مشخص شود و هیچ توجیهی در خصوص روند اجرای پروژه از طرف پیمانکار و شهرداری پذیرفته شده نیست.

وی از نماینده پیمانکار و معاونان شهردار خواست طی دو شنبه هفته آتی نسبت به ارائه مستندات مالی و اجرایی پروژه اقدام کنند و تاکید کرد: برنامه‌ زمان‌بندی و جزئیات اجرایی پروژه در جلسه کمیسیون عمران ارائه تا نسبت به اتخاذ تصمیمات لازم اقدام شود.

محمدی با بیان اینکه اجرای این پروژه آغاز شده و باید به اتمام برسد، یادآور شد: اگر ناراحتی توسط شخص و اشخاصی در خصوص پیگیری اعضای شورا در خصوص این پروژه وجود دارد اهمیتی ندارد، چرا که منافع عمومی شهر زنجان مورد توجه اعضای شورا قرار دارد و کوتاهی در این خصوص پذیرفته شدنی نیست.

این عضو شورای اسلامی شهر زنجان به برخی توجیهاتی پیمانکار در خصوص روند اجرای کار اشاره و خاطرنشان کرد: پیمانکاری در این سطح که نزدیک به ۳۰ میلیارد هزینه شده مطالبه ۴ میلیاردی بهانه قابل قبولی برای وضعیت موجود نیست و این رویکرد پیمانکار قباهت دارد.

وی خطاب به معاون اداری-مالی شهرداری زنجان گفت: اگر مسائل مالی پیماتکار که نهایی شده و پرداخت شده مشخص شود و صورتوضعیت نهایی ثبت شده باید ملاک عمل قرار گیرد و امیدواریم شرایط فعلی به دلیل ضعف اجرای پیمانکار نباشد چرا که این موضوع پذیرفتنی نیست.

محمدی خواستار پاسخ پیمانکار در خصوص تعطیل کردن پروژه شد و تاکید کرد: طی روزهای گذشته یک میلیارد تومان به پیمانکار پرداخت شده و دلیل تعطیل شدن کارگاه باید توسط شرکت نصر اصفهان ارائه شود.

 

 

 

 

ضعف بنیه مالی تا ضعف توان اجرایی شرکت پیمانکار…!

 

محمدرضا محمدی، عضو شورای اسلامی شهر زنجان نیز در این جلسه خواستار ارائه گزارش‌های مستند و دقیق برنامه زمانبندی و گزارشان روزانه ثبت شده پیمانکار شد و تاکید کرد: ادعاهای شرکت پیمانکار در خصوص مطالبات مستند ارائه نشده و جای تعجب است که مطالباتی که ثبت نهایی نشده و سند حسابداری ندارد چطور توسط پیمانکار درخواست می شود.

وی با بیان اینکه رویکرد شرکت موجب خدشه به عملکرد مدیریت شهری و شهروندان زنجانی شده است، افزود: متاسفانه این رویکرد موجب تمسخر شهر و توجیهات مالی این شرکت نشان از ضعف بنیه مالی و یا عدم توانایی در اجرای پروژه بوده که پذیرفته شده نیست.

محمدی خطاب به نماینده پیمانکار گفت که مگر این شرکت تجربه جدید پیمانکاری دارد که رویکرد فعلی را در پیش گرفته و گفت: در خصوص روند فعلی اجرای پروژه با شخصی تعارف نداریم و اگر وضعیت با این روند ادامه یابد بهتر است کابل نصب شده جدا شده و پروژه کاملا متوقف و شرایط به مردم تشریح شود.

عضو شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه پیمانکار در خصوص مطالبات خود از سایر شهرها سخن می گوید که ارتباطی با شهر زنجان ندارد، افزود: مطابق قرارداد باید تعهدات طرفین انجام و اقدامات لازم صورت گیرد.

 

 

 

سلب اعتماد شهرداری نسبت به پیمانکار

عیوض زاده، معاون اداری-مالی شهرداری زنجان نیز با باین اینکه تمامی موارد مالی شهرداری شفاف و روشن است، اظهار کرد: در شرایط فعلی یکی از دغدغه های مهم شهرداری تکمیل این پروژه بوده و تزریق مالی لازم برای پیمانکار صورت گرفته است.

وی از پرداخت یک میلیارد تومانی طی روزهای اخیر به پیمانکار خبر داد و گفت: متاسفانه با تزریق این اعتبار شاهد تحرک قابل قبول توسط این شرکت نیستیم و این شرایط موجل سلب اعتماد شهرداری نسبت به این شرکت شده است که مدیران این شرکت اگر توان اتمام کار را ندارند این موضوع را اعلام کنند.

عیوض زاده قرارداد ۳۰ میلیارد تومانی با این شرکت را یادآور شد و تاکید کرد: شرکتی که در قرارداد ۳۰ میلیارد تومانی تحمل پرداخت یک میلیارد تومان مطالبه خود را ندارد باید این ضعف را بازگو کند و این شرایط جای تاسف دارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه مشکلی در پرداخت مطالبات شرکت وجود ندارد، افزود: با توجه به تحرک و پیشرفت کار نسبت به پرداخت تعهدات شرکت اقدام شده که شرایط فعلی مورد رضایت شهرداری نیست.

 

نماینده پیمانکار نیز در این جلسه گفت: در خصوص اجرای پروژه مشکل فنی و کارشناسی نداریم و مسائل فنی پروژه به طور روزانه بررسی و برطرف می شود. متاسفانه یکی از مسائلی که موجب تضعیف بنیه مالی پیمانکاران از جمله این شرکت شده مطالبات از بخش دولتی بوده که هم اکنون از پروژه هایی همچون آزادگان تهران ۱۰ میلیارد تومان مطالبه داریم.

 

 

گروکشی از اجرای پروژه…!

فخرالدین رستمی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر زنجان با انتقاد از وضعیت فعلی پروژه، تاکید کرد: رویکرد فعلی شرکت به معنی گروکشی از اجرای پروژه محسوب می شود. ملاحضاتی که تاکنون نسبت به پیمانکار داشتیم در روزهای آتی دیگر وجود نخواهد داشت.

 

 

در این گیر و دار اختلاف بین پیمانکار و مسئولان مدیریت شهری به نظر می رسد مسئولان استانی باید با عزم جدی نسبت به اتمام این پروژه ورود کنند و تحرک لازم به اجرای پروژه داده شود تا بیشتر از این شاهد انفعال در اجرای پروژه در سطح شهر زنجان نباشیم.

رویکرد شرکت پیمانکار موجب نارضایتی اعضای شورای اسلامی شهر زنجان شده و به نظر می رسد اگر این شرایط ادامه یابد اعضای شورا نسبت به برخوردهای صلبی در خصوص این شرکت اقدام کنند.

گزارش خطا / تخلف

نوع تخلف یا مشکل را مشخص کنید *
Select an option
توضیحات *
Fill out this field

تبلیغ در همدلی
خبر بعدی
افتتاح مرکز اقامتی و بازتوانی “ترنم باران” در زنجان
خبر قبلی
جشنواره اکو-جاده ابریشم فرصت مساعد برای نزدیکی زنجان و اندونزی است
مطالب مرتبط

ـ دیدگاه های ارسال شده، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
ـ پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
ـ پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
آخرین اخبار
پربحث ترین اخبار
یادداشت
فهرست