رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان؛

۵۵۵ مجوز جدید سرمایه‌گذاری در استان زنجان درخواست شده است

اهداف اشتغال استان در حوزه صنعت ۱۹۲ درصد محقق شد

 

 

 

 

 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به وضعیت سرمایه گذاری و تعداد واحدهای دارای پروانه بهره برداری در استان زنجان اشاره کرد و گفت: یک هزار و ۵۱۵ مجوز سرمایه گذاری در استان زنجان صادر و نهایی شده و هم اکنون ۵۵۵ مجوز جدید سرمایه گذاری در استان زنجان درخواست شده است.

ناصر فغفوری در گفت‌و‌گو با همدلی‌زنجان؛ با بیان اینکه این میزان حجم درخواست جدید مجوز با سرمایه گذاری ۳ هزار و ۹۹۷ میلیارد تومانی پیش بینی شده است، اظهار کرد: اشتغال پیش بینی شده برای این درخواست ها ۱۰ هزار و ۹۷۰ فرصت شغلی بوده است که تغییرات عمده ای در توسعه صنعتی استان محقق می کند.

وی به وضعیت تحقق اشتغال تعهد شده در حوزه صنعت، معدن و تجارت استان طی سال گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: در حوزه صنعت هدف گذاری اشتغال استان ۲ هزار و ۲۹۲ فرصت شغلی بود که به میزان  ۲ هزار و ۸۴۴ شغل با ۱۲۴ درصد تحقق بوده است.

این مقام مسئول به وضعیت بخش معدن در تحقق اشتغال اشاره کرد و افزود: هدف گذاری این حوزه در سال گذشته ۱۷۰ شغل بوده که به همین میزان محقق شده و در بخش فرش نیز ۶۴۰ شغل هدف گذاری شد که ۴۹۶ شغل آن محقق شده که به میزان ۷ درصد بوده است.

وی با بیان اینکه در حوزه اصناف ۳ هزار و ۲۹۱ شغل هدف گذاری شده بود، اظهار کرد: تعداد ۸ هزار و ۶۷۹ فرصت شغلی در وزه اصناف استان محقق شده که ۲۶۳ درصد بوده و بیشتری سهم اشتغال ایجاد شده را داشته است.

فغفوری به اشتغال ایجاد شده در بخش طرح رونق تولید اشاره و خاطرنشان کرد: یک هزار و ۹۹ فرصت شغلی در این بخش هدف گذاری شده بود که ۲ هزار و ۲۴۶ شغل با ۱۰۴ درصد تحقق ثبت شده است. در مجموع از ۷ هزار و ۴۹۲ شغل هدف گذاری شده ۱۴ هزار و ۴۳۵ شغل ایجاد شده که تحقق ۱۹۲ درصدی را نشان می دهد.

Print Friendly, PDF & Email