عنوان شغل: تعمیر کار
گروه شغلی: فنی
میزان سابقه کار: دارای سابقه کار
بازه درآمدی: طبق قانون کار+ بیمه+سرویس+حق فنی
جنسیت: آقا
نیروی مورد تقاضا: ۲ نفر
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: مهندس صنایع
گروه شغلی: مهندسین و کارشناسان
مدرک تحصیلی: مهندس صنایع
بازه درآمدی: طبق قانون کار
جنسیت: خانم
نیروی مورد تقاضا: ۱ نفر
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: دیپلم یا فوق دیپلم (مکانیک - تاسیسات)
گروه شغلی: مهندسین و کارشناسان
مدرک تحصیلی: مکانیک-تاسیسات
بازه درآمدی: طبق قانون کار+ بیمه
جنسیت: آقا
نیروی مورد تقاضا: ۱ نفر
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: پیتزا زن آقا
گروه شغلی: کارگر ساده
میزان سابقه کار: تجربه کار در فست فود
بازه درآمدی: توافقی
جنسیت: آقا
نیروی مورد تقاضا: ۱ نفر
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: تراشکار
گروه شغلی: کارگر ساده
بازه درآمدی: طبق قانون کار+ بیمه
جنسیت: آقا
نیروی مورد تقاضا: ۲ نفر
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: فنی کار
گروه شغلی: فنی
بازه درآمدی: قانون کار +بیمه
جنسیت: آقا
نیروی مورد تقاضا: ۳ نفر
تخصص های مورد نیاز: کار با دستگاه فرزcnc
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: فنی کار
گروه شغلی: فنی
بازه درآمدی: توافقی+اسکان
جنسیت: آقا
نیروی مورد تقاضا: ۸ نفر
تخصص های مورد نیاز: تراشکار-فرزکار-خم کار-کارگر ساده
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: کارگر ساده
گروه شغلی: کارگر ساده
جنسیت: خانم
نیروی مورد تقاضا: ۵ نفر
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: خیاطی
گروه شغلی: کارگر ساده
بازه درآمدی: طبق قانون کار+ بیمه+سرویس
جنسیت: خانم
نیروی مورد تقاضا: ۲۰ نفر
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: صندوقدار
گروه شغلی: مالی- اداری- منشی
بازه درآمدی: طبق قانون کار+ بیمه+سرویس
جنسیت: خانم
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: کار دفتری
گروه شغلی: بازاریابی و فروش
مدرک تحصیلی: دیپلم
بازه درآمدی: ۲/۷۰۰/۰۰۰ به بالا+بیمه+جای خواب
🔹 حداقل سن متقاضی : ۱۹
🔹 حداکثر سن متقاضی : ۲۵
جنسیت: آقا
مشاهده جزئیات آگهی


عنوان شغل: منشی
گروه شغلی: مالی- اداری- منشی
بازه درآمدی: ششصد هزار تومان
جنسیت: خانم
مشاهده جزئیات آگهی


فهرست