مدیر مهندسی ایمنی و ترافیک شهرداری زنجان:

تقاطع تربیت زنجان اصلاح می شود

 

 

 

 

مدیر مهندسی ایمنی و ترافیک شهرداری زنجان گفت: با توجه به حجم بالای رفت و آمد خودروها در تقاطع تربیت در مسیر شرق به غرب و به عکس، این نقطه اصلاح و مسئله ترافیک آن رفع می شود.

به گزارش “همدلی‌زنجان”؛ سمانه شاددل افزود: ترافیک بالای محدوده تقاطع تربیت، منجر به تاخیر در رفت و آمد خودروها و روان نبودن ترافیک می شود.
وی یادآورشد: در گذشته موضوع ساخت تقاطع غیر همسطح در این تقاطع مورد توجه قرار گرفت اما به علت قرار گرفتن در میان ۲ تقاطع غیر همسطح و کانال شهری در ضلع غربی آن موضوع منتفی شد.
شاددل اظهارکرد: بیشترین حجم تردد در مسیر شرق به غرب و به عکس و زمانبندی چراغ های راهنمایی هم به ترتیب از شرق به غرب، شرق به جنوب، غرب به شرق، غرب به شمال، شمال به جنوب و جنوب به شمال است.
مدیر مهندسی ایمنی و ترافیک شهرداری زنجان گفت: با این زمانبندی، امکان تخلیه در یک سیکل چراغ سبز وجود نداشت و باعث ایجاد صف طولانی خودروها و در نهایت نارضایتی شهروندان می شد.
وی خاطرنشان کرد: بنا شد اصلاح هندسی به شکلی انجام گیرد که بیشترین زمان چراغ سبز در هر دوره به ۲ رویکرد اصلی غربی – شرقی و به عکس تخصیص داده شود.
شاددل ادامه داد: چراغ های راهنمایی حرکت های شرقی به جنوب و غربی به شمال هم بدون تداخل حرکتی در یک زمان سبز شوند.
مدیر مهندسی ایمنی و ترافیک شهرداری زنجان با بیان اینکه به زودی عملیات اجرایی اصلاح هندسی تقاطع آغاز می شود، گفت: با اصلاح این روند و امکان افزایش زمان چراغ سبز، مدت توقف خودروها در ترافیک شرقی – غربی و به عکس کاهش می یابد.
تقاطع تربیت در ورودی جاده شهرک و انتهای بلوار مصلا و تقاطع اتوبان ۲۲ بهمن با این ۲ مسیر ایجاد شده است

 

Print Friendly, PDF & Email