رئیس دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان زنجان تاکید کرد:

ضرورت مدیریت منابع آبی جهت استفاده نسل‌های بعدی

ادامه روند مصرف فعلی شرایط بحرانی‌تری ایجاد می‌کند

 

 

 

 

رئیس دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان زنجان با اشاره به این که طبق آیات قرآن کریم، زنده بودن همه موجودات، وابسته به آب است، گفت: با تدبیر صحیح، امکان مدیریت منابع آبی جهت استفاده نسل‌های بعدی وجود دارد و در غیر این صورت، شرمنده آن‌ها می‌شویم.

به گزارش “همدلی‌زنجان”؛ حسن طغرانگار در سمینار آموزشی مدیریت منابع آب و محیط زیست با بیان این که علم به تنهایی کافی نیست و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب باید به یقین، تبدیل شود، خاطرنشان کرد: کشورهای پیشرفته با آموزش‌های لازم به این آگاهی و یقین رسیده‌اند و با مدیریت منابع در مصرف آب، صرفه‌جویی می‌کنند.
وی با اشاره به این که وضعیت آب در کشور، بحرانی است، افزود: با ادامه روند مصرف فعلی، وضعیت بهتری، متصور نبوده و شرایط بحرانی‌تری در انتظار ماست.
طغرانگار با بیان این که دولت و مردم برای بهینه‌سازی مصرف آب، هرکدام وظایفی بر عهده دارند، تصریح کرد: هیچ کدام به وظایف خود به صورت صحیح، عمل نکرده‌اند که نتیجه آن شرایط حاضر است که کشور در بحران آب قرار دارد.
رئیس دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان زنجان به تفاوت دانشگاه‌های علمی- کاربردی با سایر دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: دانشگاه‌های نظری با ارائه مطالب تئوری، افق را نشان می‌دهند اما دانشگاه‌های علمی- کاربردی، نحوه رسیدن به افق و در واقع به یقین رسیدن را آموزش می‌دهند

Print Friendly, PDF & Email