رئیس موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مدیریت شهری و روستایی؛

 

خشکسالی پیامد استمرار کم آبی است

پیروی از الگوهای غربی خسارت به توسعه شهر است

 

 

 

 

رئیس موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مدیریت شهری و روستایی با اشاره به بروز بحران آب در کشور، گفت: خشک‌سالی پیامد استمرار کم آبی است و یکباره اتفاق نمی افتد. خشکسالی ها  الزاما ناشی از موقعیت اقلیمی نیستند و مربوط به میزان بارش، نوع بارش، امواج گرمایی و … است.

به گزارش “همدلی‌زنجان”؛ ژیلا سجادی در سمینار آموزشی مدیریت منابع آب و محیط زیست با بیان این که علم به تنهایی کافی نیست و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب باید به یقین، تبدیل شود، خاطرنشان کرد: کشورهای پیشرفته با آموزش‌های لازم به این آگاهی و یقین رسیده‌اند و با مدیریت منابع در مصرف آب، صرفه‌جویی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه ۳۰ تا ۴۰ سال بوده که کم کم بارش ها در کشور تغییر کرده و بارش ها از برف به باران تغییر کرده و مدت زمان آن نیز کم شده است، افزود: کم آبی پدیده جدیدی نیست. طی قرون مختلف برای کشورهای مختلف تجربه شده است.

رئیس موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مدیریت شهری و روستایی با بیان اینکه کشورهای غربی دارای داده هایی هستند که الگوهای بهینه مصرف دارند، یادآور شد: مطابق تجربیات کشورهای اروپایی که در گذشته با مشکلات آبی مواجه بوده اند، بعد از جنگ جهانی دوم به اهمیت منابع آبی توجه کرده اند.

وی به موضوع کم آبی در قبل از انقلاب صنعتی اشاره کرد و گفت: قبل از انقلاب صنعتی کم آبی منشا اقلیمی بوده و ناشی از امواج گرمایی بوده است. پدیده افزایش جمعیت موجب مصرف بی رویه منابع در دنیا و کشور شده است.

سجادی کم آبی را موجب تهدید سلامت بشر توصیف کرد و یادآور شد: کره زمین تحت فشار افزایش جمعیت و مصرف استفاده بی رویه منابع از جمله آب بوده و یکی دیگر از مسائل مهم در این حوزه تغییرات در سبک زندگی انسان بوده است.

رئیس موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مدیریت شهری و روستایی با بیان اینکه مراکز علمی-کاربردی کشور در اجرای دوره های مختلف اهمیت زیادی دارند، تاکید کرد: مردم در نتیجه آگاهی بخشی‌ها در توسعه کشور سهم بیشتری داشته باشند. رسالت این مرکز بازوی علمی بهره برداران است.

وی به جایگاه علمی مراکز علمی و کاربردی اشاره کرد و افزود: این مرکز به عنوان بازوی مهم علمی برای مجموعه سزمان بوده تا برای حل مسائل شهری اقدام کنند و شهر به صورت علمی و آگاهی و بدون الگوبرداری ها غربی توسعه یابد.

سجادی با بیان اینکه توجه به الگوهای بومی برای رشد و توسعه شهرها باید مورد تاکید باشد، خاطرنشان کرد: پیروی از الگوهای غربی خسارت به توسعه شهر است. انتظار داریم دوره های مقطع‌دار در مراکز نباشد و آموزش های ضمن خدمت و کوتاه مدت مورد تاکید باشد چرا که این دوره ها اثرگذاری بالاتری دارند.

رئیس موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مدیریت شهری و روستایی در بخشی دیگری از سخنان خود به “برتر و نمونه بودن مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان” در کشور اشاره کرد.

سجادی با بیان اینکه برگزاری این سمینار توسط سازمان همیاری شهرداری های استان دارای ابعاد مثبت زیادی است، اظهار کرد: از مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان به دلیل اهمیتی که به برگزاری این دوره شده تشکر می‌کنیم.

Print Friendly, PDF & Email