مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تاکید کرد؛

کشت و آبیاری به موقع، مهم‌ترین عامل موثر در کمیت و کیفیت کلزا

 

 

 

 

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: استان زنجان از ظرفیت بسیار خوبی برای کشت و تولید کلزا برخوردار است و با «کشت به موقع» و «مدیریت صحیح» عملکردهای بسیار خوبی در مزارع کلزای استان حاصل می شود.

به گزارش“همدلی‌زنجان”؛ حسین عامری با تاکید بر اهمیت کشت و آبیاری به موقع کلزا به عنوان مهم‌ترین عامل موثر در کمیت و کیفیت محصول تولیدی بیان داشت: کلزا محصول مدیریت پذیری بوده و عملکرد آن وابسته به مدیریت مزرعه است.

وی رمز موفقیت در حصول عملکرد بالا در مزارع کلزا را رعایت اصول به‌زراعی برشمرد و خاطرنشان کرد: طی سال های اخیر آن دسته از مزارع کلزای استان که کشت و آبیاری در آن ها به موقع بوده است عملکردهای بسیار مطلوبی داشته اند.

عامری با اشاره به ارایه مشاوره و نظارت مستمر کارشناسان در تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت کلزا در استان زنجان عنوان کرد: هر کدام از کارشناسان پهنه ها سطح مشخصی از مزارع کلزا را تحت نظارت خود داشته و با بازدیدهای مستمر مشاوره های لازم را به کشاورزان ارایه می کنند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان خاطرنشان کرد: به منظور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به کشاورزان در راستای توسعه کشت کلزا در استان اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی و همایش های مختلف در تمام شهرستان های استان شده و در این راستا از تمام ابزارهای اطلاع رسانی بهره گرفته می شود.

وی اضافه کرد: امسال تمامی نهاده های مورد نیاز کشت کلزا از جمله کود و بذر در استان زنجان تامین شده و کشاورزان تاکنون موفق به کشت ۸۰۰ هکتار کلزا در مناطق مختلف استان شده اند.

 

Print Friendly, PDF & Email