بوی نان در کوچه های «قوزلو»

بوی نان در کوچه های روستای گردشگری قوزلو می پیچد. پختن در تنور در روستای قوزلو همچنان مرسوم بوده و حال و هوای خاصی دارد. به گزارش همدلی‌زنجان؛ پختن نان لواش…
آخرین اخبار

فهرست