فیش های سرگردان!

تصمیم برای تبدیل زمین‌های نورپران، ویلاشهر ۱ و ۲ به شهرک‌های خدماتی سرپرست امور تعاون اداره‌کل کار استان: زمین‌ها به شهرک‌های خودرویی و مجتمع‌های خدماتی تبدیل می‌شود معاون هماهنگی امور…

کارمندان بی‌عملی در ادارات داریم!

کارمندان بی‌عملی در ادارات داریم! مقررات برای راه انداختن کار مراجعین است نه جلوگیری از کار آن ها..!       پرفسور یوسف ثبوتی، چهره ماندگار کشور و از چهره…
آخرین اخبار

فهرست