دانش آموختگی ۵۵۰ نفر در مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری‌های استان زنجان

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان گفت:  مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان یکی از بازوهای علمی و مهارتی وزارت کشور…
آخرین اخبار

فهرست