۴میلیون تومان؛ «خط فقر» شهری‌ها در سال ۹۶

۴میلیون تومان؛ «خط فقر» شهری‌ها در سال ۹۶

 ۳۳ درصد جمعیت در «فقرمطلق»  ۴میلیون تومان؛ «خط فقر» شهری‌ها در سال ۹۶     ✍️ حسین راغفر آنچه ما به عنوان فقر مطلق تعریف می‌کنیم سبد مشخصی است که باید حداقل کالاهای اساسی را در بر داشته باشند به نحوی که اگر...

ادامه مطلب ...