در جستجوی صداقت از دست رفته…!!! یادداشت میهمان//

در جستجوی صداقت از دست رفته…!!!

در جستجوی صداقت از دست رفته…!!! نهادینه شدن دروغ در جامعه ی ایرانی…!!!؟ فرشاد میرزایی   در طول تاریخ؛ ایرانیان به راستگویی و صداقت در گفتار و رفتار در نزد دیگر جوامع زبانزد عام وخاص بوده اند؛ تا جاییکه که...

ادامه مطلب ...