مراکز خرید و فروش خودرو در زنجان ساماندهی می‌شود

مراکز خرید و فروش خودرو در زنجان ساماندهی می‌شود

مراکز خرید و فروش خودرو در زنجان ساماندهی می‌شود         مدیرعامل سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری زنجان گفت:: با توجه به برنامه ریزی انجام گرفته ساماندهی مرکز خرید و فروش خودرو در سایت...

ادامه مطلب ...