“همدلی‌زنجان” ۲ ساله شد یادداشت؛

“همدلی‌زنجان” ۲ ساله شد

"همدلی‌زنجان" 2 ساله شد رسانه "مستقل و مردمی" زنجان   ✍️ احمد اسدی-مدیر مسئول   همدلی‌زنجان؛ دو ساله شد و 12 ماه تلاش برای همگرایی بین نیروها و تفکرهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مختلف در استان زنجان به نقطه پایان خود...

ادامه مطلب ...