رفاه پفکی…! یادداشت//

رفاه پفکی…!

 رفاه پفکی...!   ✍️محمدحسین کریمی‌پور     طی دهه‌های گذشته، افزایش رفاه در زندگی مردم رخ داده اما غالب آن نه از محل تقویت قوای اقتصاد ملی،که از قِبَل استفاده بی‌حدوحصر از منابع و ذخایربوده است. عجیب نیست که...

ادامه مطلب ...