روابط عمومی، تلفیق علم با ذوق و هنر است نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

روابط عمومی، تلفیق علم با ذوق و هنر است

روابط عمومی، تلفیق علم با ذوق و هنر است     نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، روابط عمومی ها را چشم و چراغ مجموعه ها و سیستم اداری توصیف کرد و گفت: روابط عمومی، علمی است که با ذوق و هنر تلفیق شده است. به...

ادامه مطلب ...