زمینه فساد سیستماتیک در سازمان نظام مهندسی معدن؛ موانع رونق تولید، دلایل و راهکارها…! یادداشت میهمان//

زمینه فساد سیستماتیک در سازمان نظام مهندسی معدن؛ موانع رونق تولید، دلایل و راهکارها…!

زمینه فساد سیستماتیک در سازمان نظام مهندسی معدن؛ موانع رونق تولید، دلایل و راهکارها...! ه         در بخش معدن، که یکی از بخش‌های مادر و اصلی تولید کشور محسوب می‌شود، یک سازمان حاکمیتی به نام وزارت صمت و...

ادامه مطلب ...