پادگان ارتش در شهر زنجان باید منتقل شود عضو شورای اسلامی شهر زنجان؛

پادگان ارتش در شهر زنجان باید منتقل شود

پادگان ارتش در شهر زنجان باید منتقل شود از تاخیرات انتقال پادگان گلایه داریم!         عضو شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه موضوع انتقال پادگان ارتش در شمال شهر زنجان مربوط به سفر مقام معظم رهبری به...

ادامه مطلب ...