مقام نخست کشوری در تولید زیتون، افتخار طارم است فرماندار طارم:

مقام نخست کشوری در تولید زیتون، افتخار طارم است

مقام نخست کشوری در تولید زیتون، افتخار طارم است       فرماندار شهرستان طارم عنوان کرد؛ مقام اول کشوری در تولید زیتون افتخار طارم است و در سایه تلاش و همت جوانان و کشاورزان توانمند شهرستان محقق شده است. به...

ادامه مطلب ...