تامین و توزیع اقلام اساسی شهروندان زنجانی در ماه مبارک رمضان مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تاکید کرد؛

تامین و توزیع اقلام اساسی شهروندان زنجانی در ماه مبارک رمضان

تامین و توزیع اقلام اساسی شهروندان زنجانی در ماه مبارک رمضان           مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: تامین و توزیع اقلام اساسی شهروندان زنجانی در ماه مبارک رمضان انجام...

ادامه مطلب ...