۵۵۵ مجوز جدید سرمایه گذاری در استان زنجان درخواست شده است رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان؛

۵۵۵ مجوز جدید سرمایه گذاری در استان زنجان درخواست شده است

555 مجوز جدید سرمایه‌گذاری در استان زنجان درخواست شده است اهداف اشتغال استان در حوزه صنعت 192 درصد محقق شد           رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به وضعیت سرمایه گذاری و تعداد...

ادامه مطلب ...