قاتل نگهبان موسسه روزبه زنجان دستگیر شد رئیس پلیس آگاهی استان زنجان:

قاتل نگهبان موسسه روزبه زنجان دستگیر شد

قاتل نگهبان موسسه روزبه زنجان دستگیر شد قاتل روان پریش است       رئیس پلیس آگاهی استان زنجان با اشاره به اینکه همه قتل‌های سال قبل کشف شده است، گفت: یکی از قتل‌‎هایی که در روزهای پایانی سال قبل انجام شد،...

ادامه مطلب ...