چرا نخبگان IT زنجان در استان حضور ندارند؟ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور؛

چرا نخبگان IT زنجان در استان حضور ندارند؟

زنجان، دانشگاه‌های فوق العاده‌ای دارد چرا نخبگان IT زنجان در استان حضور ندارند؟     معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به ظرفیت علمی دانشگاه های استان زنجان اشاره کرد و گفت: زنجان، دانشگاه های فوق العاده ای دارد و...

ادامه مطلب ...