مسابقه آب پاشی در خیابان‌های شهر زنجان! بارش باران، نعمتی پرنغمت برای زنجان؛

مسابقه آب پاشی در خیابان‌های شهر زنجان!

مسابقه آب پاشی در خیابان‌های شهر زنجان!         وقتی آمار هواشناسی به صورت مستمر وضعیت بارش‌ها در کشور و استان زنجان را نسبت به مدت بلند مدت در تراز منفی نشان می دهد؛ ترس خاموشی در دل ها از آینده ای مبهم شکل...

ادامه مطلب ...