طرح تحول سلامت در استان زنجان با قدرت ادامه می‌یابد در نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان عنوان شد؛

طرح تحول سلامت در استان زنجان با قدرت ادامه می‌یابد

  طرح تحول سلامت در استان زنجان با قدرت ادامه می‌یابد پوشش همگانی سلامت به معنای صفر بودن هزینه خدمات نیست       نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان به همراه معاونین برای ارائه...

ادامه مطلب ...