آثاری زیبا از استاد اسد اشتری + عکس

زنجان مهد چاقوسازی و محصولات مرتبط با این صنعت است.

به گزارش همدلی‌زنجان؛ اساتید زیادی در حوزه چاقوی زنجان فعالیت دارند و یکی از بخش های توسعه یافته این صنعت، قلمتراشی است. استاد اسد اشتری یکی از چاقوسازان و قلم تراشان به نام زنجانی است.

خبر بعدی
شیلاندر (چیلاندر) در قاب تصویر
خبر قبل
چیله زنجان در قاب همدلی + چیللَز موبارک
فهرست