1. اخبار استان
  2. آسمانی غالباً صاف و آفتابی در اغلب مناطق استان زنجان

کد خبر: 11752

آسمانی غالباً صاف و آفتابی در اغلب مناطق استان زنجان

طی شبانه روز گذشته در بین ایستگاه های هواشناسی استان کمترین دما از ایستگاه خیرآباد با دو درجه زیر صفر گزارش شد.

به گزارش “همدلی‌‌زنجان”؛ بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر تداوم وضعیت جوی پایدار در منطقه می باشد که با آسمانی غالباً صاف و آفتابی در اغلب مناطق همراهی خواهد کرد.

دمای هوا تا پایان هفته تغییرات قابل ملاحظه ای نداشته و همچنان دماهای صبحگاهی مقادیر کمی خواهد داشت.

کمینه و بیشینه دمای رخ داده در ایستگاه های هواشناسی استان در ۲۴ ساعت گذشته (۹۸/۰۸/۱۵) ترتیب قرار گیری از کمترین دمای کمینه تا بیشترین است.

🌡خیرآباد ۲- و ۱۶
🌡 سجاس ۱- و ۱۶
🌡 گرماب۰ و ۱۶
🌡 صائین قلعه ۰ و ۱۷
🌡دندی۱ و ۱۶
🌡 زرین رود ۱ و ۱۸
🌡 ابهر ۱ و۱۸
🌡 نیک پی ۱ و ۱۷
🌡قیدار ۲ و ۱۴
🌡 زنجان ۲ و ۱۷
🌡 حلب۲ و ۱۷
🌡ماه نشان ۲ و ۱۸
🌡دانشگاه زنجان ۳ و ۱۶
🌡فرودگاه ز نجان ۳ و ۱۶
🌡فیله خاصه ۳و ۱۷
🌡خرمدره ۳ و ۱۸
🌡ارمغانخانه ۵ و ۱۳
🌡 گیلوان ۷ و ۲۲
🌡 آببر ۹ و ۲۰
🌡 چورزق ۹ و ۲۳

گزارش خطا / تخلف

نوع تخلف یا مشکل را مشخص کنید *
Select an option
توضیحات *
Fill out this field

مطالب مرتبط

دیدگاه شما چیست؟

آخرین اخبار
پربحث ترین اخبار
یادداشت
فهرست