اینفلوئنسرهای چینی در زنجان

۹نفر اینفلوئنسرهای چینی هدف آشنایی در حوزه گردشگری خوراک و همچنین آشنایی با آثار تاریخی وارد این استان شدند.

اینفلوئنسرهای چینی از ظرفیت های گردشگری شهر زنجان، گنبد سلطانیه، معبد داش کسن، چشمه شاهبلاغی شهرستان سلطانیه و پخت جغور بغور غذای ثبت ملی شده زنجان در محوطه مجموعه اقامتی و بوم گردی باغ ایلخانی امیر بازدید کردند.

خبر بعدی
رفع مشکل پتروشیمی زنجان نیازمند نگاه کلان است
خبر قبل
 افزایش ساعات پخت ۱۹۸ واحد بربری و سنگک سطح شهر زنجان
فهرست