باورهای ارتباطی مخرب در یک ازدواج + اینفوگرافیک

ازدواج برای همه است. این زیباست وقتی دونفر متحد می گردند. ازدواج هدیه ای برای پایان دوران تجرد شماست.. اگر شما از نسل آدم و حوا هستند، خدا فرد ویژه ای را برای شما خلق کرده است ! سوال این است که آیا شما برای حضور آن فرد خاص آماده هستید؟

روابط زن و مرد امروزه به سمت ازدواج پیشرفت نمی کند زیرا ما نمی دانیم چطور یک ازدواج موفق به شکست می انجامد .و چطور می توان یک ازدواج موفق داشت.

خبر بعدی
تقویت سامانه بارشی در زنجان از فردا
خبر قبل
آغاز مرمت در موزه باستان شناسی ذوالفقاری زنجان
فهرست