پایگاه خبری – تحلیلی “همدلی‌زنجان” در اسفندماه سال ۹۵ از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت گرفت و در روز‌های ابتدایی سال ۹۶ فعالیت خود را آغاز کرد؛ طی مدت زمان فعالیت خود متناسب با نام خود، برای ایجاد همبستگی اجتماعی در استان تلاش کرده و این مسیر را ادامه خواهد داد.

“همدلی‌زنجان” با سیاست و راهبرد ایجاد فضای همدلی در بین مردم و مسئولان استان، ایجاد وفاق عمومی برای توسعه استان و فراهم کردن زمینه لازم به اندازه سهم خود جهت تحقق اهداف توسعه‌ای زنجان فعالیت خود را آغاز کرده و ادامه خواهد داد.

آدرس دفتر “همدلی‌زنجان” به نشانی، آدرس زنجان، میدان شورا، جهاد دانشگاهی، مرکز رشد(پارک) واحد ۸ است.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول همدلی زنجان احمد اسدی است.

فهرست