صنعت مسگری زنجان در قاب تصویر + عکس

یکی از صنایع دستی مهم زنجان صنعت مسگری است که امروز بیش از هر زمان دیگری با استقبال عموم مردم همراه است.

به گزارش همدلی زنجان؛ در بازار تاریخی زنجان این هنر قدمت طولانی دارد و امروز صدای چکش مسگران از بخش هاو راسته های مسگری آن به گویش می رسد.

 

 

خبر بعدی
تعیین محل انتقال پسماند روی اقدام بزرگ کارگروه زیر بنایی بود
خبر قبل
اولویت‌های حوزه اجتماعی در زنجان باید مشخص شود
فهرست