عزاداری مردم در حسینه اعظم زنجان + عکس

با آغاز ماه محرم عزاداری مردمان شهر شور و شعور حسینی در حسینه اعظیم زنجان حال و هوای دیگری دارد.

زیر علمت امن ترین جای جهان است.

 

 

 

خبر بعدی
ابطال انتخابات سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان
خبر قبل
آسمان زنجان صاف در برخی مناطق رگبار باران
فهرست