عکس: مراسم احیاء شب نوزدهم ماه مبارک رمضان

مراسم احیاء شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در اماکن مذهبی استان زنجان برگزار شد.

خبر بعدی
کاهش ارزش سرمایه گذاری معادن در حال بهره برداری استان زنجان
خبر قبل
عامل اغفال دختر جوان زنجانی دستگیر شد
فهرست