فصل پنجم کاوش در معدن نمک چهرآباد زنجان + عکس

فصل پنجم کاوش هیات مشترک ایرانی و آلمانی در معدن نمک چهرآباد زنجان در حال انجام است.

به گزارش همدلی‌زنجان؛ هیئت باستان‌شناسان ایرانی و آلمانی به سرپرستی مشترک ابوالفضل عالی و توماس اشتولنر در بخش‌هایی از معدن نمک چهرآباد معروف به دوزلاخ فصل پنجم کاوش های باستان‌شناسی را انجام می دهند.

خبر بعدی
رتبه سوم زنجان در میزان بیمه شده تامین اجتماعی
خبر قبل
کف سازی راسته بالای بازار تاریخی زنجان به پایان رسید
فهرست